Duurzaamheid

1. Respect voor mens en natuur

De vakkundige telers zetten zich dag en nacht in om Nederlandse Quinoa te verbouwen op een duurzame manier met respect voor Moeder natuur. Ze telen de quinoa zonder pesticiden en de gebruikte rassen GMO-vrij. Ook krijgen de telers eerlijke prijzen voor de quinoa die ze verbouwen. De Europese Unie heeft in 2020 een EU Green Deal opgesteld om Europa te verduurzamen tegen 2030. Een onderdeel hiervan is het aandeel aan biologische landbouw te verhogen. Aangezien de meerderheid van de Nederlandse Quinoa biologisch wordt geteeld, past dit hier dus goed bij. Ook vinden we het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Daarom zetten we hen in waar mogelijk. Naast de EU Green Deal dragen wij ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Respect voor mens en natuur heeft betrekking op doel 8: eerlijk werk en economische groei, doel 12: verantwoorde consumptie en productie en doel 15: leven op het land.

2. gewas voor de toekomst

Door de opwarming van de aarde wordt het hier in Nederland ook steeds warmer, waardoor sommige gewassen het moeilijk gaan krijgen. Gelukkig is onze Nederlandse Quinoa erg flexibel: het kan goed tegen deze hitte en kan zelfs goede opbrengsten leveren op droge en verzilte grond. Daarnaast heeft quinoa weinig irrigatie nodig omdat de quinoa plant, dankzij zijn diepe wortelsysteem, bij het grondwater kan. Door dit uitgebreide wortelsysteem verbetert quinoa ook nog eens de bodemstructuur van het land. Dit gewas sluit daarom perfect aan bij doel 13 van de Verenigde Naties: klimaatactie. Ook past het goed bij doel 2: geen honger, aangezien Nederlandse Quinoa meehelpt aan een verbeterde voedselzekerheid, gezonde voeding en duurzame lokale landbouw wordt gepromoot.

3. CIrculaire teelt

Bij het oogsten worden de zaadjes van de plant gehaald en blijven de plantresten achter op het land, wat een extra boost geeft aan de vruchtbaarheid van de bodem. Na het oogsten worden de zaadjes gereinigd en schoongemaakt met geavanceerde apparatuur. Tijdens dit schoonmaakproces krijgen we een ‘afvalstroom’ die we laten vergisten tot energie, want we willen niets verloren laten gaan! Ook dit draagt wederom bij aan doel 12 van de Verenigde Naties: verantwoorde consumptie en productie. Daarnaast worden er op het moment proeven gedaan met het gebruik van gewasresten als veevoer, waarna de mest terug gaat op het land.